image

lektronický občanský průkaz

Od 2. Ledna 2012 si musí občané České republiky vyměnit starý občanský průkaz za nový tzv. elektronickou občanku. Úřady slibují efektivnější a rychlejší komunikaci s veřejnou správou.

Varianty elektronického občanského průkazu:

  • se strojově čitelnými údaji, která je zadarmo
  • s kontaktním elektronickým čipem, za který si občan musí připlatit 500 Kč

 

Elektronické občanky pro děti mladší 15 let

Tato možnost není povinná. Rodič, který pořizuje elektronický občanský průkaz dítěti mladšímu 15 let, musí ve srovnání s dospělým člověkem připlatit 50 Kč. Doklad má kratší dobu platnosti a to 5 let. Vystavení daného dokladu dítěti, které je starší 15 let, je zadarmo.


 

Podmínky získání elektronické občanky

Pokud si lidé chtějí pořídit novou elektronický občanský průkaz, tak si nemusí na úřad přinést fotografii a naskenovaný podpis. Tyto úkony obstará úředník. Dále se musí přijít osobně. Pro občany se sníženou pohyblivostí je připravena mobilní kancelář.

Z úsporných důvodů nejsou všechny úřady schopny elektronický občanský průkaz vydávat, protože nejsou vybaveny speciálními technologiemi. Z těchto důvodu z míst, které byly k dispozici, vypadly matriční úřady.


 

Přístup k registrům

Tyto údaje jsou strojově čitelná. Dále obsahuje číslo elektronického občanského průkazu, datum vydání a skončení platnosti, označení úřadu, který jej vydal, digitální zpracování podoby občana a jeho digitalizovaný vlastnoruční podpis a 2D kód, který obsahuje číslo OP.

Mezi základními údaji už ale nenalezneme rodinný stav. Do roku 2017 by měla být odstraněna adresa trvalého bydliště. Po roce 2017 by tento údaj měl být dobrovolný. Elektronická občanka by mohla být tzv. klíčem k údajům z nově vznikajících registrů. V praxi by to fungovalo tak, že by základní identifikační data nebyla viditelná. Pokud policista nebo úředník by je chtěl vidět, přiložil by elektronickou občanku ke čtečce, kde by se dané informace zobrazily.

Obě varianty e-OP musí obsahovat údaje:
jméno a příjmení
datum narození
fotografie
státní občanství
pohlaví
datum platnosti
číslo a kód dokladu

 

Nerealizovaná varianta „Vše v jednom”

Funkce vylepšené elektronické občanky, která stojí 500 Kč, bohužel nebyla dosud realizována. Pravděpodobně danou variantu si koupí opravdoví nadšenci. Obecné funkce standardních a nadstandardních elektronických občanských průkazů by měla být stejná.

Podle ministerstva dopravy by zde mohla být možnost nahrát řidičský průkaz do elektronické občanky, ale bohužel tato varianta by mohla platit jenom na území České republiky, ale nikoli v v zahraničí. Stejná situace je také u zdravotního průkazu, kde EU požaduje, aby byl tento dokument samostatný.

Nadstandardní varianta by mohla mít možnost, aby si člověk nahrál do elektronického občanského průkazu další dokumenty:
řidičský průkaz
zdravotní průkaz
předplatné městské dopravy